Amaç:

Rengo ligi, go oyuncuları arasındaki bağları güçlendirmek, yeni ve takım çalışmasına uygun rekabetçi bir ortam yaratarak oyuncuları bilgilerini paylaşmaya ve beraber çalışmaya yönlendirmek, gonun paylaşım ve takım çalışmasına uygun yapısını daha sosyal yönelimli olan kadınlara göstererek erkek egemen bir oyun olmaktan çıkmasını sağlamak amacını güder.

Tanımlar:

Dernek: İstanbul Go Oyuncuları Derneği

Yönetim Kurulu: İstanbul Go Oyuncuları Derneği Yönetim Kurulu

Takım: Dönem başında ya da %50 maç şartını sağlamaya yetecek süre içerisinde kayıt yaptırarak beraber oynayacaklarını beyan eden iki oyuncudan oluşur.

Zaman kısıtı: Takım başına 45 dakika ana süre ve 5 dakikaya 25 hamle kanada tipi ek süre

Düzenleme kurulu: İstanbul Go Oyuncuları Derneği bünyesinde eşli turnuvalara katılmayacak 5 gönüllüden oluşan kurul. Düzenleme kurulu turnuvaların gerçekleşmesinden, kayıtlarının tutulmasından, gerekli mercilere bildirilmesinden ve sistemle ilgili düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.

Sekreter: Düzenleme Kurulu adına gerekli yazışmaları yürüten, duyuruları yapan, koordinasyonu sağlayan kişidir. Düzenleme Kurulu kendi içinden seçer.

Lig: Oyuncuların takımlar oluşturmak suretiyle puan toplamak için yarıştıkları turnuva dizisinden oluşan sistemi belirtir.

Dönem: Bir takvim yılı içinde ardışık 12 ay ve 12 turnuvadan oluşan zaman aralığını belirtir.

Süre

Rengo Ligi Şubat 2015 itibariyle başlayacaktır.

Her ay bir turnuva gerçekleşecek, turnuvalar Pazar günleri yapılacaktır.

Turnuva Koşulları

Süre kısıtları dahilinde bir günde birinci çıkaracak şekilde isviçre, mcmahon ya da kategorili isviçre sistemlerinden biri kullanılacaktır.

Turnuvalar avanslıdır. Tüm maçlar seviye farkı kadar avansla oynanacaktır. Seviye farkı takımların GoR ortalamaları üzerinden hesaplanır.

Turnuvada Takımlar yengi için 2, beraberlik için 1 puan alırlar, yenilen takım puan alamaz. Takımlar arasında eşitlik olması halinde kazanılan maç sayısına bakılır. Eşitlik bozulmazsa ödül paylaşılır.

Oyunlar Japon oyun ve sayma kurallarına bağlı olarak oynanır.

Oturma düzeni:

Takımlar, takım arkadaşları yanyana gelecek şekilde, go tahtası etrafında karşılıklı otururlar.

Hamle Sırası:

Takımlar karşılaştığında aşağıdaki sırayla oynarlar:

 1. →●Zayıf siyah oyuncu
 2. →○Zayıf beyaz oyuncu
 3. →●Güçlü siyah oyuncu
 4. →○Güçlü beyaz oyuncu
 5. →●Zayıf siyah oyuncu

 

Bu normal döngüdür. Bu döngü oyun boyunca korunmalıdır.

Döngü farklı durumlarda farklı şekillerde başlar:

Avanssız oyunlarda ilk hamleyi zayıf siyah oyuncu yapar ve oyun normal döngüdeki sıra ile devam eder (sıra zayıf beyaz oyuncuya geçer).

İki veya daha fazla avanslı oyunlarda ilk hamleyi zayıf beyaz oyuncu yapar ve oyun normal döngüdeki sıra ile devam eder (sıra güçlü siyah oyuncuya geçer).

Bilgi paylaşımı yasağı:

Oyun sırasında eşler hamle yapmak ve daha sonra belirtilecek durumlar dışında, söz, mimik, tavır, davranış veya benzer yöntemlerle iletişimde, öneride ya da başka herhangi bir bilgi paylaşımında bulunamazlar. Konuşma hakkı sadece “Sıra bende mi?” ya da “Pes edelim mi?” diye sormak ve “Evet” ya da “Hayır” şeklinde cevap vermek ile sınırlıdır.

Pes Etme:

Hamle sırası kimdeyse pes edildiğini ilan etmek ona düşer. Oyuncunun eşi kararı geri alamaz.

Kural İhlalleri:

Döngü hatası

Beklemesi gereken eşin hamle yaparak normal döngüden sapmaya yol açmasına döngü hatası denir. Döngü hataları şu şekilde işlem görür:

 1. Ancak yapılan hamle döngüyü bozduysa döngü hatası yapıldığı iddia edilebilinir (geriye dönük olarak işlemez).
 2. Eğer döngü hatasının kasten yapıldığı belirlenirse anında döngüyü bozan tarafın oynu kaybettiğine hükmedilir.
 3. Eğer döngü hatası kazayla gerçekleşmişse önceki hamleyi hangi eşin yaptığı belirlenir.
 4. Eğer önceki hamle normal döngüsünde gerçekleşmişse oyun normal döngüde devam eder ve döngü hatası için hatayı yapan taraf rakip takıma 3 taş esir verir.
 5. Eğer önceki hamlenin de döngü dışında yapıldığı tespit edilirse oyun kaldığı yerden devam eder ve ceza puanı düşülmez.
 6. Her iki durumda da hamle geri alınmaz ve yeniden oynanmaz. Son yapılan hamle doğru oyuncu tarafından yapılmış olarak kabul edilir ve son hamle yapan kişiden normal döngüyle devam edilir.
 7. Döngü hatası fark edildiğinde sıradaki oyuncu normal döngüyle devam etmelidir. Bunu yapmamak yeni bir döngü hatası sayılır.
  Döngü hatası ve normal döngüye dönüş örneği:

  Sıra Hamle yapan Yorum
  ・・↓
  ●↓ Güçlü siyah oyuncu Normal Döngü
  ○↓ Güçlü beyaz oyuncu Normal Döngü
  ●↓ Zayıf siyah oyuncu Normal Döngü
  ○↓ Zayıf beyaz oyuncu Normal Döngü
  ●↓ Zayıf siyah oyuncu Döngü hatası – Hata fark edilir, 3 ceza puanı taş verilir.
  ○↓ Zayıf beyaz oyuncu Normal döngüye dönüş (Kadın beyaz oyuncu kadın siyah oyuncudan sonra oynar) Eğer erkek beyaz oyuncu oynasaydı ikinci bir döngü hatası olurdu.
  ●↓ Güçlü siyah oyuncu Normal Döngü
  ○↓ Güçlü beyaz oyuncu Normal Döngü
  ●↓ Zayıf siyah oyuncu Normal Döngü

  İzin verilen dışında bilgi paylaşımında bulunmak:

  Eğer eşler arasında yukarıda izin verilenin dışında bilgi paylaşımı gerçekleştiği görülürse kural ihlalinde bulunan takımın oyunu kaybettiğine hükmedilir.

  Diğer HükümlerArt arda iki defa pas geçildiğinde oyun sona erer.

  Japon go oyun ve sayma kurallarında geçen “anlaşma” sözcüğü dört oyuncunun da anlaştığı anlamındadır.

  Eşli Go’da avans:

  Avans belirleme

  Avanslar aşağıdaki puan sistemiyle belirlenir.

  Amatör unvan sahibi oyuncular 9 avans puanı alır. İllerini amatör unvan turnuvalarında temsil etmiş oyuncular 8 avans puanı alır. Diğer oyuncular takip eden şekilde avans puanı alırlar:

  7D→7, 6D→6, 5D→5, 4D→4, 3D→3, 2D→2, shodan→1, 1kyu→0,  2kyu→-1, 3kyu→-2, 4kyu→-3, 5kyu→-4, 6kyu→-5…

  Bir takımın avans puanı eşlerin avans puanlarının ortalamasıdır (eşlerin puan toplamı bölü iki).
  Örnek olarak hesaplanmış takım avans puanları:

  A’nın puanı 6 4 5 2 -3
  B’nin puanı 2 1 -1 -4 -4
  Takım puanı 4 2,5 2 -1 -3,5

  ※A ve B aynı takımdaki eşleri belirtmek için kullanılmıştır.

  Avanslar

  Bir oyundaki avans sayısı takımlar arasındaki avans puanı farkının aşağıdaki tabloda karşılığı bulunarak belirlenir.

  Puan Farkı Avans Taş Sayısı Komi
  0.0 0 6
  0.5 0 0
  1.0 0 -6
  1.5 2 0
  2.0 2 -6
  2.5 3 0
  3.0 3 -6
  3.5 4 0
  4.0 4 -6
  4.5 5 0
  5.0 5 -6
  5.5 6 0
  6.0 6 -6
  6.5 7 0
  7.0 7 -6
  7.5 8 0
  8.0 8 -6
  8.5 9 0
  9.0 9 -6

  Beraberlik durumunda Beyaz kazanmış sayılır.

  Komi 6 : Denk oyunlarda Siyah komi olarak 6 puan verir.

  Komi -6 : Beyaz komi olarak 6 puan verir (ters komi).

  RenGo Adabı

  Rengo hanımefendiler ve beyefendiler arasında geçen bir akıl yarışmasıdır. Buna uygun şekilde konuşma, hal, tavır, davranış ve giyim kuşamınıza dikkat ve özen göstermenizi rica ederiz.

  Takım arkadaşınıza bir sonraki hamle ile ilgili ip ucu veren ya da veriyormuş gibi gözüken hal ve davranışlardan kaçınınız.

  Takım arkadaşları koltuklarını aynı anda terk edemezler. Oyundan ayrılmaları gerekirse bunu sırayla yapmaları gerekir.

  Tur sırasında ve turnuva mekanında sigara içmek, masaj, akupunktur vb. yaptırmak yasaktır.

  Herhangi bir sorun çıkması durumunda hemen hakem çağırmanız, kendi aranızda tartışmamanız ve hakem kararına uymanız beklenir. Yukarıda sayılan hükümler dışında kalan hallerde öncelikle Dernek Kural, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri sonra Avrupa Go Federasyonu Turnuva Genel Kuralları, Turnuva Sistemi Kuralları ve Dünya Eşli Go Kuralları geçerlidir.

  Lig sıralaması

  Her turnuva sonunda güncel puan durumu ve takım sıralaması Sekreter tarafından ilan edilir.

  Takımlar öncelikle başarı yüzdelerine (kazanılan toplam karşılaşma/çıkılan toplam karşılaşma), sonra toplam puanlarına, en son kazanılan oyun sayısına bakılarak sıralanırlar.

  Kayıt

  Dönem başında 2 oyuncu bir araya gelerek kayıt formunu doldururlar. Kayıt formuyla beraber kayıt ücretini Sekreter’e teslim etmeleriyle takım kayıt yaptırmış sayılır.

  (Formda bulunması gereken bilgiler: Oyuncuların adları, soyadları, başlangıç seviyeleri (Avrupa Go Veritabanı (AGV) ya da diğer), e-posta adresleri, telefon numaraları, doğum yılları ve varsa AGV kimlik numaraları ile takım adı)Kayıt formunun incelenmesi sonucu üye bilgilerinin doğruluğu tespit edildikten sonra Eşli Lig Dosyasına eklenir. Takımlarla ilgili bilgiler (aldıkları ödüller, aldıkları cezalar, uyarılar, ödeme ve borç durumu vb.) bu dosyada tutulur.

  Ücretler

  Lig Kayıt ücreti: Oyuncu başına 50TL’dir

  Turnuva Katılım ücreti: Takım başına 20TL’dir

  İndirimler: Dernek üyelerinden oluşan takımlar %25 indirimden faydalanır. Sicili temiz takımlar devam ettikleri dönemler için Lig Kayıt ücretini %50 indirimli öderler.

  Ödüller

  — Turnuva birincilerine ödül düşünülmektedir — Sponsor tarafından karşılanmadıkça turnuva ödülünün maddi değeri turnuva gelirinin %50’sinden büyük olamaz.

  Dönem sonunda birinci gelen takım elde edilen gelirle Dernek bütçesi içinde oluşturulan fonu go ile ilgili (turnuvaya katılmak, ücretli ders almak, kitap almak vb.) olmak şartıyla harcama ve yönetme hakkı elde eder. Eğer takım Avrupa Eşli ya da Dünya Eşli Go Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme şartlarını sağlayabiliyorlarsa bütçenin elverdiği oranda katılım desteğinde bulunulur.

  Ceza ve kısıtlamalar

  Takımlar kural ihlali tespitlerini ve itirazlarını hazır bulunacak hakemlere yaparlar. Hakemin hükmüne itirazlar yazılı olarak Düzenleme Kurulu’na yapılır. Düzenleme Kurulu kararları Yönetim Kurulu denetimine tabidir.