Hakkımızda

Kısa Tarihçe

İstanbul’da on yılı aşkın bir süredir İstanbul GO Oyuncuları Topluluğu olarak faaliyetler gerçekleştiren İstanbullu GO oyuncuları, 17 Temmuz 2012 yılında İstanbul GO Oyuncuları Derneği’ni kurdular.

Dernek tüzüğünde de belirtildiği üzere, derneğin birinci öncelikli amacı : “GO” oyununun tanıtımına ve yaygınlaşmasına katkı sağlamak, bu sayede özellikle gençler olmak üzere her yaştan bireylerin zamanlarını verimli değerlendirmek ve zihinsel gelişimlerine katkı sağlamaktır.

Bu hedefi gerçekleştirebilmek için yöntemimiz: öncelikle İstanbullu GO oyuncuların ihtiyaçlarını karşılamak ve gelişimlerine destek vermek; genel olarak İstanbul’daki GO oyuncuları ve özel olarak çeşitli kulüpler ve topluluklar arası eşgüdüm sağlanması çalışmalarına katkıda bulunmak, sertifikasyon ve turnuvaları uluslararası standartlara uyumlu hale getirmek, ülkemiz geneli ve İstanbul özelinde GO oyuncularının uluslararası temsil kabiliyetini arttırmak, düşünce sporları eğitim ve ahlakını geliştirmek, üyeleri arasında dayanışmayı pekiştirmek ve üyelerinin etik kodlara uyarak örnek olmalarını sağlamaktır.

Yönetim Kurulu

Doğaç KöseYönetim Kurulu Başkanı
Ege KöseYönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
Emre BaşarganGenel Sekreter
Berat ÖnderSayman
Barkın ÇelebicanÜye

Denetim Kurulu

Disiplin Kurulu