Dernekler ile ilgili genel mevzuata Dernekler Daire Başkanlığı sitesinden ulaşabilirsiniz. Burada sadece İstanbul Go Oyuncuları Derneği’ne ait tüzük, yönerge, yönetmelik ve talimatnamelere yer verilmiştir:

Tüzük:

Yönergeler:

Üzerinde Çalışılan Taslak Metinler: