İstanbul Avanslı GO Şampiyonası Yönergesi

Amaç

İstanbul Avanslı Go Şampiyonası, İstanbul’daki oyuncuları daha ciddi oyunlar oynamaya teşvik etmek, farklı etkinliklerle izleyici çekerek Go’nun yayılmasını sağlamak ve şehir içi organizasyonlarla yeni üyelerin turnuva yönetme ve yürütme deneyimlerini artırarak daha büyük etkinliklere nitelikli iş gücü sağlamak amaçlarını güder.

Tanımlar

Dernek:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği
Üye:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği Üyesi
Yönetim Kurulu:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği Yönetim Kurulu
Düzenleme kurulu:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği bünyesinde 5 gönüllüden oluşan kurul. Düzenleme kurulu turnuvaların gerçekleşmesinden, kayıtlarının tutulmasından, gerekli mercilere bildirilmesinden ve sistemle ilgili düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.
Sekreter:
Düzenleme Kurulu adına gerekli yazışmaları yürüten, duyuruları yapan, koordinasyonu sağlayan kişidir. Düzenleme Kurulu kendi içinden seçer.
Dönem:
Bir takvim yılıdır.
GoR:
Avrupa Go Veritabanı (AGV) Go Seviye Puanı (Go Rating)

Davetli Final Turnuvası

Katılım koşulu:

Oyuncular dönem içinde düzenlenmiş Şehir Turnuvalarında kazandıkları galibiyetlerin toplamına göre sıralanırlar. En çok galibiyeti olan oyuncular azalan sırayla turnuvaya davet edilirler. Eşitlik durumunda daha fazla turnuvaya katılmış olan oyuncu öncelik sahibidir.

Katılım ücreti:

Ücretsiz

Yeri ve zamanı:

Dönem sonunda Aralık ayının yılbaşı tatiline denk gelmeyen son hafta sonu ya da Ocak ayının yılbaşı tatiline denk gelmeyen ilk hafta sonu Dernek Merkezi’nde ya da Düzenleme Kurulu kararıyla uygun düzenlenmiş bir mekanda yapılır.

Süre:

1 saat ana süre ve 5 dakika byoyomi

Oyun kuralları:

 • Tüm oyunlar GoR farkına tekabül eden avansla oynanır.
  • Güçlü oyuncu avansı artırmayı önerebilir ancak azaltamaz.
  • Zayıf oyuncu avansı azaltmayı önerebilir ancak artıramaz.
 • Denk oyunlarda komi 6 puandır.
 • Eşitlik beyaz lehinedir.
 • GoR’u yüksek oyuncu beyaz ile oynar.
 • Japon oyun ve sayma kuralları geçerlidir.

Eşleştirme:

Fermuar usulü eşleştirme kullanılır: Oyuncular GoR’larına göre sıralandıktan sonra birinci beşinciyle, ikinci altıncıyla, üçüncü yedinciyle, dördüncü sekizinciyle eşleşir. Birinci turun kazananları 1-3, 2-4 şeklinde karşılaşmaya devam eder. İkinci turun kazananları final oynar. (Yenilen oyuncular da benzer usulde karşılaşmaya devam ederler.)

Unvan Karşılaşması

Katılım koşulu:

Davetli Final Turnuvası’nı yenilgisiz bitirmek.

Katılım ücreti:

Ücretsiz

Yeri ve zamanı:

Turnuva zamanı oyuncuların müsait olma durumlarına göre belirlenir. Ancak maçların Şubat ayının üçüncü haftasından önce bitmiş olması gerekir. Turnuva yeri Düzenleme Kurulu başka bir mekan ayarlamadığı sürece Dernek Merkezi’dir.

Süre:

2 saat ana süre ve 5 dakika byoyomi

Oyun kuralları:

 • Tüm oyunlar GoR farkına karşılık gelen avansla oynanır.
 • Denk oyunlarda komi 6 puandır.
 • Eşitlik beyaz lehinedir.
 • Güçlü oyuncu beyaz ile oynar.
 • Japon oyun ve sayma kuralları geçerlidir.

Ödül ve Haklar

Unvan karşılaşmasına katılan oyunculardan kaybeden oyuncu unvan karşılaşmasının sürdüğü zaman zarfında gerçekleşen şehir turnuvalarından muaftır. Finale davet ön koşulu olan asgari %50 katılım hesaplanırken oyuncu bu turnuvalara katılmış sayılır.

Eğer davetli final turnuvası, şehir turnuvalarından birine denk gelirse final oynayan oyuncular asgari %50 katılım hesaplanırken söz konusu şehir turnuvasına katılmış sayılırlar.

Unvan sahibi oyuncunun Türkiye Go Şampiyonası’na gidiş, katılım ve İstanbul’a dönüş masraflarının tamamı ya da bir kısmı Dernek olanaklarına bağlı olarak Dernek bütçesinden karşılanır.

Diğer ödüller sponsor bulunmasına bağlı olarak artırılabilir.

Ceza ve Kısıtlamalar

Dönem sonuna yakın GoR sıralamasını değiştirecek şekilde seviye beyanında bulunan oyuncular davet listesinden çıkarılırlar.

Yürütme ve Hükümsüzlük

Bu yönerge Düzenleme Kurulu tarafından uygulanır. Burada belirlenmemiş konularda hüküm verme ve gerekli hallerde yönergede değişiklik yapma hakkı Yönetim Kurulu onayıyla Düzenleme Kurulundadır.

Bu yönergede sayılan hükümler dışında kalan hallerde öncelikle Dernek Kural, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri sonra Avrupa Go Federasyonu Turnuva Genel Kuralları ve Turnuva Sistemi Kuralları geçerlidir.