İstanbul GO Şampiyonası Yönergesi

Amaç

İstanbul Go Şampiyonası İstanbul’daki oyuncuları daha ciddi oyunlar oynamaya teşvik etmek, farklı etkinliklerle izleyici çekerek Go’nun yayılmasını sağlamak ve şehir içi organizasyonlarla yeni üyelerin turnuva yönetme ve yürütme deneyimlerini artırarak daha büyük etkinliklere nitelikli iş gücü sağlamak amaçlarını güder.

Tanımlar

Dernek:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği
Üye:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği Üyesi
Yönetim Kurulu:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği Yönetim Kurulu
Düzenleme kurulu:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği bünyesinde 5 gönüllüden oluşan kurul. Düzenleme kurulu turnuvaların gerçekleşmesinden, kayıtlarının tutulmasından, gerekli mercilere bildirilmesinden ve sistemle ilgili düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.
Sekreter:
Düzenleme Kurulu adına gerekli yazışmaları yürüten, duyuruları yapan, koordinasyonu sağlayan kişidir. Düzenleme Kurulu kendi içinden seçer.
GoR:
Avrupa Go Veritabanı (AGV) Go Seviye Puanı (Go Rating)

Davetli Final Turnuvası

Katılım koşulu:

Dönem içinde düzenlenmiş Şehir Turnuvaları’nın en az %50’sine katılmış olmak ve turnuvaya katılım engeli bulunmaması. Bu şartı sağlayan oyuncular en yüksek GoR sahibinden başlanarak en düşüğe doğru sırayla turnuvaya davet edilirler.

Katılım ücreti:

Ücretsiz

Yeri ve zamanı:

Şehir Turnuvaları Dönemi sonunda Ekim ayının son hafta sonu Kasım ayının ilk hafta sonu Dernek Merkezi’nde ya da Düzenleme Kurulu kararıyla uygun düzenlenmiş bir mekanda yapılır.

Süre:

2 saat ana süre ve 5 dakika byoyomi

Oyun kuralları:

  • Tüm oyunlar avanssız oynanır.
  • Komi 6 puandır ve eşitlik beyaz lehinedir.
  • GoR’u yüksek oyuncu beyaz ile oynar.
  • Japon oyun ve sayma kuralları geçerlidir.

Eşleştirme:

Oyuncular GoR’larına göre sıralandıktan sonra birinci üçüncüyle, ikinci dördüncüyle eşleşir. Birinci turun kazananları final oynar. (Gelecekte karşılaşmalar 3 oyun üzerinden gerçekleşebilir. 1, 3’le, 2, 4’le 3’er oyun oynadıktan sonra 2. tur oynanır.)

Unvan Karşılaşması

Katılım koşulu:

Davetli Final Turnuvası’nı yenilgisiz bitirmek.

Katılım ücreti:

Ücretsiz

Yeri ve zamanı:

Turnuva zamanı oyuncuların müsait olma durumlarına göre belirlenir. Ancak maçların Aralık ayının son haftasından önce bitmiş olması gerekir. Takvim belirlendikten sonra oyuncuların birer defa mazeretle maç erteleme hakkı vardır. Tekrar erteleme yapan oyuncu hükmen yenik sayılır. Turnuva yeri Düzenleme Kurulu başka bir mekan ayarlamadığı sürece Dernek Merkezi’dir.

Süre:

4 saat ana süre ve 20 dakika byoyomi

Oyun kuralları:

Tüm oyunlar avanssız oynanır.
Komi 6 puandır ve eşitlik beyaz lehinedir.
Unvan sahibi ilk oyunu beyaz ile oynar ve her maçta renk değiştirir.
Japon oyun ve sayma kuralları geçerlidir.

Ödül ve Haklar

Unvan karşılaşmasına katılan oyunculardan kaybeden oyuncu unvan karşılaşmasının sürdüğü zaman zarfında gerçekleşen şehir turnuvalarından muaftır. Finale davet ön koşulu olan asgari %50 katılım hesaplanırken oyuncu bu turnuvalara katılmış sayılır.

Eğer davetli final turnuvası, şehir turnuvalarından birine denk gelirse final oynayan oyuncular asgari %50 katılım hesaplanırken söz konusu şehir turnuvasına katılmış sayılırlar.

Unvan sahibi oyuncunun Türkiye Go Şampiyonası’na gidiş, katılım ve İstanbul’a dönüş masraflarının tamamı ya da bir kısmı Dernek olanaklarına bağlı olarak Dernek bütçesinden karşılanır.

Diğer ödüller sponsor bulunmasına bağlı olarak artırılabilir.

Ceza ve Kısıtlamalar

Dönem sonuna yakın GoR sıralamasını değiştirecek şekilde seviye beyanında bulunan oyuncular davet listesinden çıkarılırlar.

Özel Hükümler

İlk defa düzenlenmesi dolayısıyla İstanbul Go Oyuncuları Derneği adına Unvanı korumak üzere İstanbul’un en eski Dan oyuncusu ve Dernek Başkanı sıfatları nedeniyle Sayın Ertuğ Akkol seçilmiştir.

İlk defa düzenlenmesi nedeniyle oyuncuların uzun düşünme sürelerine alışmamış oldukları düşünülerek Davetli Final Turnuvasında ve Unvan karşılaşmasında oyunlar 1’er saat ana süre ve 5 dakika byoyomi ile oynanacaktır.

Yürütme ve Hükümsüzlük

Bu yönerge Düzenleme Kurulu tarafından uygulanır. Burada belirlenmemiş konularda hüküm verme ve gerekli hallerde yönergede değişiklik yapma hakkı Yönetim Kurulu onayıyla Düzenleme Kurulundadır.

Bu yönergede sayılan hükümler dışında kalan hallerde öncelikle Dernek Kural, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri sonra Avrupa Go Federasyonu Turnuva Genel Kuralları ve Turnuva Sistemi Kuralları geçerlidir.