Rengo Lig Yönergesi

Amaç

Rengo ligi, Go oyuncuları arasındaki bağları güçlendirmek, yeni ve takım çalışmasına uygun rekabetçi bir ortam yaratarak oyuncuları bilgilerini paylaşmaya ve beraber çalışmaya yönlendirmek, Go’nun paylaşım ve takım çalışmasına uygun yapısını daha sosyal yönelimli olan kadınlara göstererek erkek egemen bir oyun olmaktan çıkmasını sağlamak amacını güder.

Tanımlar

Dernek: İstanbul Go Oyuncuları Derneği
İGOD YK: İstanbul Go Oyuncuları Derneği Yönetim Kurulu
Takım: Beraber oynayacaklarını beyan eden iki oyuncudan oluşur. Oyuncular aynı ya da farklı cinsiyetten olabilirler, ancak homojen takımlar ulusal ve uluslararası turnuvaların şekil şartını yerine getiremediklerinden tüm ödüllerden faydalanamayacaklarını peşinen kabul ederler.
Düzenleme kurulu: İstanbul Go Oyuncuları Derneği bünyesinde eşli turnuvalara katılmayacak 5 gönüllüden oluşan kurul. Düzenleme kurulu turnuvaların gerçekleşmesinden, kayıtlarının tutulmasından, gerekli mercilere bildirilmesinden ve sistemle ilgili düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.
Sekreter: Düzenleme Kurulu adına gerekli yazışmaları yürüten, duyuruları yapan, koordinasyonu sağlayan kişidir. Düzenleme Kurulu kendi içinden seçer.
Lig: Oyuncuların takımlar oluşturmak suretiyle puan toplamak için yarıştıkları turnuva dizisinden oluşan sistemi belirtir.
Dönem: Bir takvim yılı içinde ardışık 12 ay ve 4 turnuvadan oluşan zaman aralığını belirtir.

Süre

Rengo Ligi Haziran 2019 itibariyle başlayacaktır.
Her 3 ayda bir turnuva gerçekleşecek, turnuvalar Pazar günleri yapılacaktır.

Turnuva koşulları

Süre kısıtları dahilinde bir günde birinci çıkaracak şekilde İsviçre, McMahon ya da Kategorili İsviçre sistemlerinden biri kullanılacaktır.
Turnuvalar avanslıdır. Tüm maçlar takım seviyesi farkından iki eksik avansla oynanacaktır.
Seviye farkı takımların beyan seviye ortalamaları üzerinden hesaplanır.
Turnuvada Takımlar yengi için 2, beraberlik için 1 puan alırlar, yenilen takım puan alamaz.
Takımlar arasında eşitlik olması halinde kazanılan maç sayısına bakılır. Eşitlik bozulmazsa ödül paylaşılır.
Oyunlar Japon oyun ve sayma kurallarına bağlı olarak oynanır.
Oyunlar takım başına 30 dakika ana süre ve 3 adet 30 saniyelik byoyomi ile oynanır.

Oturma düzeni

Takımlar, takım arkadaşları yan yana gelecek şekilde, Go tahtası etrafında karşılıklı otururlar.
Farklı cinsiyetlerden oluşan takımlarda erkek oyuncular ve kadın oyuncular hemcinsleriyle karşılıklı otururlar. Aynı cinsiyetten takımlarda saate basacak oyuncular karşılıklı otururlar.

Hamle sırası

Takımlar karşılaştığında aşağıdaki sırayla oynarlar:


→●Zayıf siyah oyuncu
→○Zayıf beyaz oyuncu
→●Güçlü siyah oyuncu
→○Güçlü beyaz oyuncu
→●Zayıf siyah oyuncu

Bu normal döngüdür. Bu döngü oyun boyunca korunmalıdır.
Döngü farklı durumlarda farklı şekillerde başlar:
Avanssız oyunlarda ilk hamleyi zayıf siyah oyuncu yapar ve oyun normal döngüdeki sıra ile devam eder (sıra zayıf beyaz oyuncuya geçer).
İki veya daha fazla avanslı oyunlarda ilk hamleyi zayıf beyaz oyuncu yapar ve oyun normal döngüdeki sıra ile devam eder (sıra güçlü siyah oyuncuya geçer).

Bilgi paylaşımı yasağı

Oyun sırasında eşler hamle yapmak ve daha sonra belirtilecek durumlar dışında, söz, mimik, tavır, davranış veya benzer yöntemlerle iletişimde, öneride ya da başka herhangi bir bilgi paylaşımında bulunamazlar. Konuşma hakkı sadece “Sıra bende mi?” ya da “Pes edelim mi?” diye sormak ve “Evet” ya da “Hayır” şeklinde cevap vermek ile sınırlıdır.

Pes etme

Hamle sırası kimdeyse pes edildiğini ilan etmek ona düşer. Oyuncunun eşi kararı geri alamaz.

Kural ihlalleri

Döngü hatası

Beklemesi gereken eşin hamle yaparak normal döngüden sapmaya yol açmasına döngü hatası denir. Döngü hataları şu şekilde işlem görür:
Ancak yapılan hamle döngüyü bozduysa döngü hatası yapıldığı iddia edilebilinir (geriye dönük olarak işlemez).

Eğer döngü hatasının kasten yapıldığı belirlenirse anında döngüyü bozan tarafın oynu kaybettiğine hükmedilir.
Eğer döngü hatası kazayla gerçekleşmişse önceki hamleyi hangi eşin yaptığı belirlenir.
Eğer önceki hamle normal döngüsünde gerçekleşmişse oyun normal döngüde devam eder ve döngü hatası için hatayı yapan taraf rakip takıma 3 taş esir verir.
Eğer önceki hamlenin de döngü dışında yapıldığı tespit edilirse oyun kaldığı yerden devam eder ve ceza puanı düşülmez.
Her iki durumda da hamle geri alınmaz ve yeniden oynanmaz. Son yapılan hamle doğru oyuncu tarafından yapılmış olarak kabul edilir ve son hamle yapan kişiden normal döngüyle devam edilir.
Döngü hatası fark edildiğinde sıradaki oyuncu normal döngüyle devam etmelidir. Bunu yapmamak yeni bir döngü hatası sayılır.
Döngü hatası ve normal döngüye dönüş örneği:

SıraHamle yapanYorum
・・
●↓Güçlü siyah oyuncuNormal döngü
○↓Güçlü beyaz oyuncuNormal döngü
●↓Zayıf siyah oyuncuNormal döngü
○↓ Zayıf beyaz oyuncuNormal döngü
●↓Zayıf siyah oyuncuDöngü hatası – hata fark edilir, 3 ceza puanı taş verilir.
○↓ Zayıf beyaz oyuncuNormal döngüye dönüş (Zayıf siyah oyuncuya zayıf beyaz oyuncu cevap verir, güçlü beyaz oyuncu devam etseydi ikinci bir döngü hatası olurdu.)
●↓Güçlü siyah oyuncuNormal döngü
○↓ Güçlü beyaz oyuncuNormal döngü
●↓Zayıf siyah oyuncuNormal döngü

İzin verilenin dışında bilgi paylaşmak

Eğer eşler arasında yukarıda izin verilenin dışında bilgi paylaşımı gerçekleştiği görülürse kural ihlalinde bulunan takımın oyunu kaybettiğine hükmedilir.

Diğer hükümler

Art arda iki defa pas geçildiğinde oyun sona erer.
Japon go oyun ve sayma kurallarında geçen “anlaşma” sözcüğü dört oyuncunun da anlaştığı anlamındadır.

Eşli Go’da avans

Avans belirleme
Avanslar aşağıdaki puan sistemiyle belirlenir.
Amatör unvan sahibi oyuncular 9 avans puanı alır. İllerini amatör unvan turnuvalarında temsil etmiş oyuncular 8 avans puanı alır. Diğer oyuncular takip eden şekilde avans puanı alırlar:
7D→7, 6D→6, 5D→5, 4D→4, 3D→3, 2D→2, shodan→1, 1kyu→0, 2kyu→-1, 3kyu→-2, 4kyu→-3, 5kyu→-4, 6kyu→-5…
Bir takımın avans puanı eşlerin avans puanlarının ortalamasıdır (eşlerin puan toplamı bölü iki).
Örnek olarak hesaplanmış takım avans puanları:

1. Takım2. Takım3. Takım4. Takım5. Takım
A’nın puanı6452-3
B’nin puanı21-1-4-4
Takım puanı42,52-1-3,5

※A ve B aynı takımdaki eşleri belirtmek için kullanılmıştır.

Avanslar

Bir oyundaki avans sayısı takımlar arasındaki avans puanı farkının aşağıdaki tabloda karşılığı bulunarak belirlenir.

Puan Farkı Avans Taş SayısıKomi
0.0 06
0.506
1.006
1.506
2.006
2.500
3.00-6
3.520
4.02-6
4.530
5.03-6
5.540
6.04-6
6.550
7.05-6
7.560
8.06-6
8.570
9.07-6

Beraberlik durumunda Beyaz kazanmış sayılır.
Komi 6 : Denk oyunlarda Siyah komi olarak 6 puan verir.
Komi -6 : Beyaz komi olarak 6 puan verir (ters komi).

Rengo adabı

Rengo hanımefendiler ve beyefendiler arasında geçen bir akıl yarışmasıdır. Buna uygun şekilde konuşma, hal, tavır, davranış ve giyim kuşamınıza dikkat ve özen göstermenizi rica ederiz.
Takım arkadaşınıza bir sonraki hamle ile ilgili ipucu veren ya da veriyormuş gibi gözüken hal ve davranışlardan kaçınınız.
Takım arkadaşları koltuklarını aynı anda terk edemezler. Oyundan ayrılmaları gerekirse bunu sırayla yapmaları gerekir.
Tur sırasında ve turnuva mekanında sigara içmek, masaj, akupunktur vb. yaptırmak yasaktır.
Herhangi bir sorun çıkması durumunda hemen hakem çağırmanız, kendi aranızda tartışmamanız ve hakem kararına uymanız beklenir.

Lig sıralaması

Her turnuva sonunda güncel puan durumu ve takım sıralaması Sekreter tarafından ilan edilir.
Takımlar öncelikle toplam takım puanlarına, sonra başarı yüzdelerine (kazanılan toplam karşılaşma/çıkılan toplam karşılaşma), en son kazanılan oyun sayısına bakılarak sıralanırlar.

Örnek tablo:

TakımToplam puanBaşarı yüzdesiKazanılan gerçek oyun
Fatih – Fatih22%9211
Merve – Emre22%929
Aslı – Mehmet18%839
Ezgi – Burçin16%678
Ayşe – Ahmet13%546

Bu durumda Fatih – Fatih takımı birincilik ödülüne hak kazanırken, Eşli turnuva katılım desteği özel ödülünü Merve – Emre takımı kazanır.

Kayıt

Dönem başında 2 oyuncu bir araya gelerek kayıt formunu doldururlar.
Üye bilgileri Eşli Lig Dosyasına eklenir. Takımlarla ilgili bilgiler (aldıkları ödüller, aldıkları cezalar, uyarılar, ödeme ve borç durumu vb.) bu dosyada tutulur.

Ücretler

Turnuva Katılım ücreti: Takım başına 50TL’dir
İndirimler: Tümüyle Dernek üyelerinden oluşan takımlar %20 indirimden faydalanır. Sicili temiz takımlar devam ettikleri dönemler için Lig Kayıt ücretini %20 indirimli öderler. Bir oyuncusu Dernek Üyesi olan takımlar %10 indirimden faydalanır.

Ödüller

— Turnuva birincilerine ödül düşünülmektedir — Sponsor tarafından karşılanmadıkça turnuva ödülünün maddi değeri turnuva gelirinin %50’sinden büyük olamaz.

Dönem sonunda birinci gelen takım elde edilen gelirle oluşacak Dernek bütçesinden Go ile ilgili (turnuvaya katılmak, ücretli ders almak, kitap almak vb.) olmak şartıyla ayni bir ödülle ödüllendirilebilir.

Ayrıca Avrupa Eşli ya da Dünya Eşli Go Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etme şartlarını sağlayabilen en üst sıradaki takıma da bütçenin elverdiği oranda katılım desteğinde bulunulur (yol, konaklama, yemek, katılım ücreti, harcırahtan bir ya da birkaçı).

Ceza ve kısıtlamalar

Takımlar kural ihlali tespitlerini ve itirazlarını hazır bulunacak hakemlere yaparlar. Hakemin hükmüne itirazlar yazılı olarak Düzenleme Kurulu’na yapılır. Düzenleme Kurulu kararları İGOD YK denetimine tabidir.

Oyuncular aynı ya da farklı cinsiyetten olabilirler, ancak homojen takımlar ulusal ve uluslararası turnuvaların şekil şartını yerine getiremediklerinden tüm ödüllerden faydalanamayacaklarını peşinen kabul ederler.

Yürütme ve hükümsüzlük

Bu yönerge Düzenleme Kurulu tarafından uygulanır. Burada belirlenmemiş konularda hüküm verme ve gerekli hallerde yönergede değişiklik yapma hakkı İGOD YK onayıyla Düzenleme Kurulundadır.
İGOD YK gerekli gördüğü durumlarda işbu yönergede değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Ödül verilecek oyuncuların onaylanması ve ödüllerin tutarları İGOD YK’nın nihai kararına tabidir.
Yukarıda sayılan hükümler dışında kalan hallerde öncelikle Dernek Kural, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri sonra Avrupa Go Federasyonu Turnuva Genel Kuralları, Turnuva Sistemi Kuralları ve Dünya Eşli Go Kuralları geçerlidir.

Geçici hükümler

2019’da 4 turnuva yapılmasını sağlamak amacıyla mevsimsel (3 ayda 1) yapılması planlanan turnuvalar daha sık olarak yapılacaktır.
2019 yılı sonunda çıkan sıralamadaki birinci heterojen takım (bir kadın ve bir erkek oyuncu) durumun özelliği dolayısıyla hem 2019 Türkiye Eşli Go Şampiyonası’na hem de 2020 Türkiye Eşli Go Şampiyonası’na İstanbul’u temsilen katılacaktır.