Şehir Turnuvaları Yönergesi – 2019 öncesi

Amaç

İstanbul Şehir Go Turnuvaları, İstanbul’daki oyuncuları daha ciddi oyunlar oynamaya teşvik etmek, ulusal turnuvalardan önce antrenman olanağı sunmak, farklı etkinliklerle izleyici çekerek Go’nun yayılmasını sağlamak ve şehir içi organizasyonlarla yeni üyelerin turnuva yönetme ve yürütme deneyimlerini artırarak daha büyük etkinliklere nitelikli iş gücü sağlamak amaçlarını güder.

Tanımlar

Dernek:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği
Üye:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği Üyesi
Yönetim Kurulu:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği Yönetim Kurulu
Düzenleme kurulu:
İstanbul Go Oyuncuları Derneği bünyesinde 5 gönüllüden oluşan kurul. Düzenleme kurulu turnuvaların gerçekleşmesinden, kayıtlarının tutulmasından, gerekli mercilere bildirilmesinden ve sistemle ilgili düzenlemeleri yapmaktan sorumludur.
Sekreter:
Düzenleme Kurulu adına gerekli yazışmaları yürüten, duyuruları yapan, koordinasyonu sağlayan kişidir. Düzenleme Kurulu kendi içinden seçer.
Dönem:
Bir takvim yılıdır.
GoR:
Avrupa Go Veritabanı (AGV) Go Seviye Puanı (Go Rating)

Şehir Turnuvaları

Katılım koşulu:

Go oynamayı bilen, katılım ücretini yatıran ve turnuvaya katılmasına engel bulunmayan herkes turnuvaya katılabilir.

Katılım ücreti:

Dışarıdan katılanlar için 15TL

Dernek üyesi 10TL

Öğrenciler için, yukarıda belirtilmiş kendisi için uygun seçeneğe 5TL ek indirim uygulanır.

Yeri ve zamanı:

Dönem boyunca olanaklar elverdiğince her iki haftada bir düzenlenir. Turnuvalardan biri mümkünse düzenlendiği ay gerçekleşecek ulusal turnuvadan önceki hafta sonuna denk getirilir.

Dernek Merkezi’nde ya da Düzenleme Kurulu kararıyla uygun düzenlenmiş bir mekanda yapılır.

Kategoriler:

Eğer katılımcı nüfus dağılımı uygunsa turnuva şu kategorilerde gerçekleşir: 19×19 (A), 13×13 (B), 9×9 (C). Eğer uygun dağılım yok ya da oyuncu nüfusu çok küçükse herkes A kategorisinde oynar.

Süre:

30 dakika ana süre ve 5 dakika / 25 hamle Kanada tipi ek süre (AGV C sınıfı)

Oyun kuralları:

  • Oyuncular arasında seviye farkı varsa fark kadar avansla oynarlar.
  • Avanssız oyunlarda komi 6 puandır.
  • Tüm oyunlarda eşitlik beyaz lehinedir.
  • Japon oyun ve sayma kuralları geçerlidir.

Eşleştirme:

  • 19×19 için: 4 Tur Handikaplı İsviçre Sistemi (nüfus 32 kişiyi aşarsa McMahon)
  • 13×13 için: 4 Tur Handikapsız İsviçre Sistemi (nüfus 32 kişiyi aşarsa McMahon)
  • 9×9 için: 4 Tur Handikapsız İsviçre Sistemi (nüfus 32 kişiyi aşarsa McMahon)

Ödül ve Haklar

  1. A grubu (19×19): seviye sertifikası
  2. B grubu (13×13): 19×19’a terfi + seviye sertifikası (14 Kyu)
  3. C grubu (9×9): 13×13’e terfi + seviye sertifikası (19 Kyu)

Ceza ve Kısıtlamalar

19 kyu sertifikasına hak kazanmış oyuncular ile 20 kyudan güçlü oyuncular 9×9 kategorisinde, 14 kyu sertifikasına hak kazanmış oyuncular ile 15 kyudan güçlü oyuncular 13×13 kategorisinde yarışamazlar. Bu turnuvalara daha güçlü oyuncuların katılmalarına izin verilse de sıralama dışı tutulurlar ve ödüller üzerinde hiç bir hak talebinde bulunamazlar.

Yürütme ve Hükümsüzlük

Bu yönerge Düzenleme Kurulu tarafından uygulanır. Burada belirlenmemiş konularda hüküm verme ve gerekli hallerde yönergede değişiklik yapma hakkı Yönetim Kurulu onayıyla Düzenleme Kurulundadır.

Bu yönergede sayılan hükümler dışında kalan hallerde öncelikle Dernek Kural, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri sonra Avrupa Go Federasyonu Turnuva Genel Kuralları ve Turnuva Sistemi Kuralları geçerlidir.