5. Olağan İGOD Genel Kurul Toplantı Çağrısı

Sayın Üyelerimizin dikkatine,

İstanbul Go Oyuncuları Derneği̇ (İGOD) Genel Kurul Toplantısı 2 Eki̇m 2021 (Cumartesi̇) tari̇hi̇nde saat 13:00‘da aşağıda belirtilen gündem dahilinde Oza Jazz Kafe’de (Kalfaoğlu Sok. no:21, Kadıköy/İstanbul) gerçekleşti̇ri̇lecekti̇r.

Genel Kurul gündem ve programı:

  1. Divan Başkanı, Başkan Vekili ve Yazmanın belirlenmesi,
  2. Yönetim ve Denetleme Kurullarının döneme ait raporlarını sunması,
  3. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi,
  4. Talep edilen diğer konular.

Yukarıda belirtilen tarihte salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde,
Genel Kurul Toplantısı 9 Eki̇m 2021 (Cumartesi) tarihinde saat 13:00’da
yine aynı yerde gerçekleştirilecektir.

Katılımcıların toplantı başlamadan evvel güncel HES kodları
sorgulanacaktır. Ayrıca eğer varsa üyelerin aşı kartları ve/veya son
48 saat içinde yapılmış PCR test sonuçlarını
ibraz etmelerini rica
ederiz.

Saygılarımızla bilgilerinize sunulur,

İstanbul Go Oyuncuları Derneği
Yönetim Kurulu