İstanbul Go Oyuncuları Derneği Logosu

İGOD Genel Kurul Toplantı Çağrısı

yazar:

kategori: ,

Sayın üyeler,

İstanbul Go Oyuncuları Derneği (İGOD) Genel Kurul toplantısı 23 Ekim 2016 (pazar) tarihinde saat 16:00’da aşağıda belirtilen gündem dahilinde dernek merkezimiz olan O’Clock Café‘de gerçekleştirilecektir.

Genel Kurul Gündem ve Programı :

  1. Divan başkanı, başkan vekili ve yazmanın belirlenmesi,
  2. Yönetim ve Denetleme Kurullarının döneme ait raporlarını sunması,
  3. Yeni Yönetim ve Denetleme Kurullarının seçimi,
  4. Talep edilen diğer konular.

Yukarıda belirtilen tarihte salt çoğunluk sağlanamadığı takdirde, Genel Kurul toplantısı 05 Kasım 2016 (cumartesi) tarihinde saat 16:00‘da yine dernek merkezimizde gerçekleştirilecektir.

Teşekkürler,

İGOD YK adına Hayri Kılıç