Takım Ligi Yönergesi

AMAÇ:

Takım ligi, Go oyuncuları arasındaki iletişimi arttırmak, yeni ve takım çalışmasına uygun rekabetçi bir ortam yaratarak oyuncuların kaliteli daha çok oyun oynamasını sağlamak, oyuncuları takım içinde bilgi paylaşımı ve işbirliğine yönlendirmek amacı güder.

TANIMLAR:

1.    Dernek:

İstanbul Go Oyuncuları Derneği, kısaca IGOD

2.    Yönetim Kurulu:

İstanbul Go Oyuncuları Derneği Yönetim Kurulu, kısaca YK

3.    Lig Koordinatörü:

YK tarafından belirlenmiş ve ligin işleyişi ile her türlü işlerden birincil sorumlu ve yetkili kişidir.

4.    Lig:

Tescil edilen takımlar arasında oynanan ve belli bir programa bağlanmış turnuva tipidir. Lige katılacak takım sayısına bağlı olmakla birlikte; tüm takımların birbirleri ile en az bir defa maç yapması amaçlanır.

Lig Koordinatörü, takım sayısının fazla olması durumunda lig dahilinde birden fazla grup (A, B, C, vs ) oluşturulmasına hükmedebilir ve beher grupta dereceye girmiş olan takımlar arasında bir playoff turnuvası düzenleyerek lig şampiyonunu belirleyebilir.

5.    Takım:

 1. En az iki oyuncudan oluşan oyuncu grubudur Bir takımın maça çıkmama, eksik oyuncuyla çıkma, bir oyuncunun ligin ilerleyen sürecinde takımından ayrılması, takımın oyuncu eksikliği sebebiyle diskalifiye olmaması ve en nihayetinde ligin gidişatının aksamaması için bir takımın en azından bir yedek oyuncusunun daha olması (yani bir takımın 3 (üç) kişiden oluşması) önemle tavsiye edilir.
 2. Takımdaki oyuncu seviye profili ile ilgili –yani dan, tek veya çift haneli kyu oyuncu sayısı ile ilgili- herhangi bir şart yoktur.
 3. Her takım bir lig turunda eşzamanlı olarak maça çıkan en az iki oyuncu tarafından temsil edilir.
 4. Her bir takım oyuncusunun lig boyunca, toplam tur sayısının en az %10’una katılmış olması gereklidir. Küsuratlı katılım yüzdesi aşağı yuvarlanır.
 5. Her takım kendisine uygun bir takım adı belirler ve takım ligi süresince bu adı muhafaza eder.
 6. Lig başında tescil edilen takımlara lig süresince, ek oyuncu takviyesi Lig Koordinatörü’ne önceden bildirim yapması ve onay alması kaydıyla, yapılabilir.
 7. Lig Koordinatörü’ne geçerli sebep göstermek koşuluyla bir oyuncu takımından ayrılabilir.

6.    Takım Kaptanı:

Takımını ligle ilgili sair konularda temsil eden kişidir.

7.    Lig Süresi / Takvim:

Ligin 2023 yılı içinde yer alması planlanmakta olup takım sayılarına göre Lig Koordinatörü tarafından revize edilebilir.
Beher lig turunun 10-20 günlük süreler içinde gerçekleştirilmesi amaçlanır, ancak bu takvim takım sayılarına göre Lig Koordinatörü tarafından revize edilebilir.
Lig takvimi takımlar oluşturulduktan en geç 7 (yedi) gün sonra ilan edilecek ve IGOD iletişim kanallarından duyurulacaktır.

GÖREV VE SORUMLULUKLAR:

8.    Lig Koordinatörünün görev ve sorumlulukları:

 1. Lig duyurusunu yapar, kayıtları toplar, kayıtları tutar ve arşivler.
 2. Lig takvimini ve ihtiyaç varsa grupları belirler ve duyurur.
 3. Her turun başında eşleştirmeleri yapar, yayınlar, maç sonuçlarını toplayarak işler ve yayınlar.
 4. Tur sonuçlarını AGF’ye iletmek üzere sorumlu kişiye bildirir.
 5. Takımların lig boyunca bu yönerge ve ilgili diğer kurallara uygun davrandığını denetler.
 6. Gerekli gördüğü hallerde hakem atayabilir.
 7. İhtiyaç duyduğu hallerde bir organizasyon kurulu oluşturarak görevlerinin bir kısmını bu kurula dağıtabilir, ancak ligin işleyişi ile ilgili YK’ya olan sorumluluğunu devredemez.

9.    Takım Kaptanının görev ve sorumlulukları:

 1. Takım kaptanı tura çıkacak takım oyuncularını belirler ve bunları Lig Koordinatörü’ne bildirir.
 2. Müsabakaya çıkacakları diğer takımın kaptanı ile iletişime geçerek lig programını/takvimini sıkıntıya sokmayacak şekilde maç tarihini belirleyip Lig Koordinatörü’ne bildirir.
 3. Maç sonrasında, maçla ilgili detayları (karşılaşan oyuncuların adları, renk, avans sayıları, kazanan taraf) içeren şekildeki sonuçları Lig Koordinatörü’ne en geç 1 (bir) gün içinde bildirir.

10.Takım oyuncularının görev ve sorumlulukları:

 1. Maç yerine zamanında ulaşmak.
 2. Takım kaptanına kendisi için uygun maç zamanlarını vakitlice bildirmek.
 3. Tüm lig ve Go oyunu kurallarına ve görgü kurallarına elinden geldiğince uymak ve saygın bir Go oyuncusuna yakışır şekilde hareket etmek.

KAYIT, TRANSFER VE KATILIM PAYI:

11.Kayıt:

 1. Lig duyurusu yapıldıktan sonra Lig Koordinatörü son kayıt tarihini belirler.
 2. Katılmak isteyen takımlar, belirledikleri takım adını; takım kaptanını; takım oyuncularının ad-soyad bilgilerini ve ayrıca bu yönergede geçen kuralları okuduklarını ve kabul ettiklerini lig koordinatörüne beyan ederler.
 3. Lig koordinatörü katılım uygunluğunu tespit ettiği takımları kaydederek takım kaptanlarını haberdar eder.
 4. Takım kaptanları lig başlamadan katılım paylarını lig koordinatörüne ulaştırır.
 5. Lig koordinatörü kaydı tamamlanan oyuncuları haberleşme grubuna ekler.

12.Transfer:

Lig süresince bir takımda yer alan bir oyuncu diğer bir takımda hiçbir şekilde yer alamaz.

13.Katılım payı:

 1. Her bir takım, her bir takım oyuncusu için (maça çıkan ve yedekler dahil olmak üzere) katılım payı öder. Katılım payı tüm lig süresi için bir defaya mahsus ödenir ve sabittir. Takımlar ücretlerini lig başlamadan öderler ve böylece lige dahil olurlar. Katılım payı IGOD üyeleri ve 18 yaş altı oyuncular için 50 TL, IGOD üyesi olmayanlar için 80 TL olarak belirlenmiştir.
 2. Bir oyuncunun veya takımın ligden ayrılması veya diskalifiye edilmesi neticesinde katılım payı iadesi yapılmaz.

MAÇ USULÜ:

14.Tahta boyutu:

Maçlar standart 19×19 tahtada gerçekleşir.

15.Oyun kuralları:

Maçlar Japon oyun ve sayma kurallarına bağlı olarak oynanır.

16.Zaman kısıtı:

Oyuncu başına 45 dakika ana süre, 25 hamle / 10 dakika Kanada tipi ek süre

17.Karşılaşma şekli:

 1. 2×2 şeklinde tur maçının gerçekleştirilmesi hem asgari hem de yeter şarttır. Ancak, takımlardaki oyuncu sayılarının benzer olması durumunda, rakip takımlar birbirleri ile mutabık kalmak şartıyla, ilgili tura ikiden fazla oyuncu ile katılabilirler.
 2. Maçlar sanal ortamda oynanamaz. Bir turda, karşılaşmaya çıkacak iki rakip takımın tüm oyuncuları (2×2; yani minimum 4 (dört) oyuncu) “eş zamanlı” olarak bir araya gelerek maçlarını yaparlar.
 3. Takım kaptanı hangi oyuncuların ilgili tur maçına çıkacağını rakip takıma bildirmek zorunda değildir. Maçın oynanma şekli (2×2, 3×3, vs.) konusunda anlaşmış olmak yeterlidir.
 4. İki rakip takım kaptanları hangi oyuncularının birbirine rakip olacağını belirler. Eşleştirme konusunda mutabık kalamamaları durumunda, kura çekerek eşleştirme yaparlar.
 5. Takım kaptanları birbirlerine –bağlayıcı olmamak kaydıyla- takımlarından kimlerin maça çıkabileceği bilgisini iletebilirler.
 6. Takımlar daha önceden anlaşmış oldukları maç usulü 2×2 olduğu halde, maç saati geldiği halde dahi birbirleri ile mutabık kalarak 3×3 ve üzeri şeklinde maç yapabilirler.
 7. Rakip takımlar, oyuncu sayılarının ve programlarının uygun olması durumunda, 3×3 ve daha üstü katılımla maç ve tarihi için anlaşabilirler.
 8. Takımların ve takım oyuncularının, anlaşmadan evvel genel durumlarını titizlikle gözden geçirerek anlaşmaya varmaları ve sonrasında bu anlaşmaya uymak için azami gayret göstermeleri beklenir.
 9. Ancak, daha önceden öngörülememiş geçerli mazeretlerden ötürü, her iki takımın da daha önce anlaştığı karşılaşma şeklinin sağlanamaması durumunda (ör. 4×4 yerine 3×3, 3×3 yerine 2×2) kusurlu olan taraf, rakip takıma ve eşzamanlı olarak Lig Koordinatörü’ne anlaşılan tarih / saatten “en az” 24 saat önce yazılı ve sözlü olarak gerekçe bildirir.
 10. Bir turda karşılaşacak olan iki takım, ligdeki diğer takımlardan farklı tarihlerde bir araya gelerek tur maçlarını yapabilirler. Ancak lig takviminde belirtilen tarih aralıkları kesinlikle aşılmayacaktır.

18.Karşılaşma zamanı:

 1. Her iki takım oyuncularının (maç için daha önce anlaşılan usule uygun sayıda oyuncu ile), önceden anlaşılan tarih ve saatte, maç mekanında bulunması ve “tüm maçların eş zamanlı şekilde oynanması” esastır.
 2. Gecikmeli / kusurlu takımdan veya takım oyuncusundan herhangi bir haber alınmaması durumunda azami bekleme süresi 30 dakikadır.

19.Avans:

 1. Maçlar avanslı olarak yapılır.
 2. Maç sırasında, karşılaşmaya çıkacak oyuncuların o an itibarıyla Avrupa Go Federasyonu (AGF) veritabanında bulunan GoR puanı farkı karşılık gelen avans sayısı aşağıdaki tablodan bulunur ve kullanılır.
 3. Rakip oyuncular, mutabık kalmak koşuluyla tablodan bulunandan farklı sayıda avansla oynayabilirler.
GoR FARKIAVANS SAYISI
0-490 (*)
50-1491
150-2492
250-3493
350-4494
450-5495
550-6496
650-7497
750-8498
850-ÜZERİ9
0 (*) : Beyaz 6.5 Komi alır.
Diğer tüm durumlarda Beyaz 0.5 Komi alır.

SONUÇ VE ÖDÜL SAHİPLERİNİN BELİRLENMESİ:

20.Puanlama:

a.Takım galibiyette 2 puan, beraberlikte 1 puan, mağlubiyette 0 puan alır.

Ör : Takım-A Cho Chikun ve Hane Naoki, Takım-B ise Fatih Kalayoğlu ve Banu Kibar’dan oluşmaktadır. Takım-B oyuncuları her iki maçını da kazanınca 2 puan alır, Takım-A 0 puan alır.

b.Maç sonuçlarının ve puanlamasının nihai onayı Lig Koordinatörü’ne aittir.

21.Sıralama ve Eşitlik Bozucular:

Lig sonunda dereceler aşağıdaki sıralamaya göre belirlenir;

1.Toplam Takım Puanı (TTP) daha yüksek olan daha üst sırada yer alır,

2.TTP eşitse, Doğrudan Kıyaslama (DK) yapılır,

(yani iki takım aynı TTP’ye sahipse birbirleriyle karşılaştıkları lig maçında kazanan takım üst sırada yer alır)

3.DK’da da eşitlik varsa, Ortalama Bireysel Puan’ı (OBP) daha yüksek olan takım üst sırada yer alır.

(OBP = Bütün takım oyuncularının bireysel puanı toplamı / Takım oyuncu sayısı)

22. Ödül:

Ligde dereceye giren ilk üç takıma ödül verilecek olup, ödüllerin detayları ligin başlamasıyla birlikte YK tarafından açıklanacaktır. Madde-21’de belirtilen eşitlik bozucu ölçütlerine rağmen, derecelerin birden fazla takım tarafından paylaşılması durumunda ödüller eşit paylaştırılacaktır.

Ödüllerinin takım oyuncularına paylaştırılma şekli takımların kendi uhdesindedir.

Birden fazla grup oluşturulup playoff sistemine gidilmesi durumunda, yukarıda ifade edilen ödüller sadece playoff’ta dereceye giren takımlar için uygulanacaktır.

İHTİLAF VE YAPTIRIMLAR:

23.İhtilafların çözümü:

 1. Tur maçlarının ayarlanması ve tur maçları sırasında sorun çıkması durumunda taraflarca konunun sulhen çözülmesi esastır.
 2. Konunun çözülememesi durumunda, takım kaptanları konuyu/şikayeti Lig Koordinatörü’ne iletirler ve Lig Koordinatörü durumu değerlendirip kararını açıklar.
 3. Lig Koordinatörü gerekli gördüğü hallerde uyarı yapar ve Lig Koordinatörü uygunsuz bulduğu durumlarda ilgili oyuncuyu veya tüm takımı diskalifiye ederek ligden ihraç etme hakkına sahiptir.
 4. Takımlar Lig Koordinatörü’nün kararlarına YK nezdinde itiraz edebilirler. YK’nın kararı nihaidir.

24.Uyarı gerektiren durumlar:

 1. Anlaşılan maç tarih ve saatinden önce ve 24 saatten daha kısa sürede katılımcı sayısındaki değişiklikle ilgili bildirim yapılması durumunda ya da hiç bildirim yapılmaması durumunda, kusurlu olan tarafa “sadece bir defaya mahsus olarak” ihtar verilir.
 2. Yukarıda tanımlanan süre içinde iletilmiş olsa dahi, mazeretin geçerli olmadığı kanaati oluşması durumunda ya da benzeri durumun tekrarlaması durumunda, Lig Koordinatörü, YK ile durumu görüşmek suretiyle uygun göreceği cezayı uygular (ör. kusurlu takımdan puan azaltılması, kusurlu oyuncudan bireysel puan azaltılması, takımın veya oyuncunun ligden ihracı, vs..).
 3. Eğer maç usulü 3×3 şeklinde anlaşılmışsa; takımlardan birinin bir oyuncu eksiği varsa ve sözkonusu oyuncudan haber alınmamışsa, 30 dakika beklendikten sonra maç 2×2 şeklinde yapılır ve eksik oyuncu ile çıkan takıma ihtar verilir (detaylar için bakınız Madde-24a).
 4. Maçı sonuçlandıktan sonra takım kaptanı tarafından sonuç bildirimi 1 gün içinde yapılmayan takıma bir defaya mahsus ihtar verilir.

25.Hükmen takım mağlubiyeti gerektiren durumlar:

 1. Eğer maç usulü 2×2 olarak anlaşılmış ise; ve bir takımın bir veya her iki oyuncusu da haber vermeksizin maça 30 dakikadan fazla gecikirse, geciken / kusurlu takımın hükmen mağlubiyetine karar verilir.
 2. Lig takviminde kendileri için ayrılan tarihler içinde (tur) takımlar karşılaşma tarihi belirleyemezse her iki takım da o turdan “0” puan alır.

26.Oyuncunun diskalifiye edilmesi:

 1. Lig takvimi sonunda %20’den az katılım gösteren oyuncu diskalifiye edilir.
 2. Lig kurallarına uymamakta ısrar eden oyuncu ligden diskalifiye edilir.

27.Takımın diskalifiye edilmesi:

 1. Takımdaki oyuncu sayısının ikiden aşağı düşmesi durumunda takım diskalifiye olur.

DİĞER HÜKÜMLER:

28.İletişim:

 1. YK’nın resmi email adresi yk@istanbulgo.org
 2. Takımlar tescil edildikten sonra hem takımlar arasındaki haberleşmeyi kolaylaştırmak için hem de ligle ilgili bildirimlerde bulunmak için bir whatsapp grubu kurulacak ve takım üyeleri dahil edilecektir.
 3. Lig turlarına ait bilgiler (takvim, eşleştirmeler, sonuçlar, vs…) ayrıca IGOD resmi websitesinde http://www.istanbulgo.org/ yayınlanacaktır.

29.Diğer:

 1. Yukarıda sayılan hükümler dışında kalan hallerde öncelikle IGOD Kural, Tüzük, Yönetmelik ve Yönergeleri sonra AGF Turnuva Genel Kuralları, AGF Turnuva Sistemi Kuralları, tüm turnuvalarda uygulanan etik kurallar ve AGF kuralları geçerlidir.
 2. YK, gerekli hallerde ligin işleyişi ile ilgili uygulama değişiklikleri yapma hakkını saklı tutar.
 3. Lig Koordinatörü YK tarafından belirlenmiş ve ligin işleyişi ile her türlü işlerden birincil sorumlu ve yetkili kişidir. Ancak gerekli hallerde YK değişiklik ve müdahale hakkını saklı tutar.
 4. YK ligle ilgili her türlü konuda nihai itiraz kurulu durumundadır.
 5. Lige katılan oyuncu ve takımlar işbu yönergenin içeriğini kabul ederek lige dahil olacaklardır.